Go-Kyo

 

5° kyu – Dai Ikkyo

01-De-ashi-barai 02-Hiza-guruma 03-Sasae-tsuri-komi-ashi 04-O-goshi
De ashi barai  Hiza guruma Sasae tsurikomi ashi O goshi
05-O-soto-gari 06-Uki-goshi 07-O-uchi-gari 08-Seoi-nage
O soto gari  Uki Goshi  O uchi gari  Seoi nage

4° kyu – Dai Nikyo

09-Ko-soto-gari 10-Ko-uchi-gari 11-Koshi-guruma 12-Tsuri-komi-goshi
 Ko soto gari  Ko uchi gari  Koshi guruma  Tsuri komi goshi
13-Okuri-ashi-barai 14-Tai-otoshi 15-Harai-goshi 16-Uchi-mata
 Okuri ashi barai  Tai otoshi  Harai goshi  Uchi mata

3° kyu – Dai Sankyo

17-Ko-soto-gake 18-Tsuri-goshi 19-Yoko-otoshi 20-Ashi-guruma
 Ko soto gake  Tsuri goshi  Yoko otoshi  Ashi guruma
21-Hane-goshi 22-Harai-tsurikomi-ashi 23-Tomoe-nage 24-Kata-guruma
 Hane goshi  Harai tsurikomi ashi  Tomoe nage  Kata Guruma

2° kyu – Dai Yonkyo

25-Sumi-gaeshi 26-Tani-otoshi 27-Hane-makikomi 28-Sukui-nage
 Sumi gaeshi  Tani otoshi  Hane makikomi  Sukui nage
29-Utsuri-goshi 30-O-guruma 31-Soto-makikomi 32-Uki-Otoshi
 Utsuri goshi  O guruma  Soto Makikomi  Uki otoshi

1° kyu – Dai Gokyo

33-O-soto-guruma 34-Uki-waza 35-Yoko-wakare 36-Yoko-guruma
 O soto guruma  Uki waza  Yoko wakare  Yoko guruma
37-Ushiro-goshi 38-Ura-nage 39-Sumi-otoshi 40-Yoko-gake
 Ushiro goshi  Ura nage  Sumi otoshi  Yoko gake

 Tecniche al di fuori del gokyo

 1. Obi Otoshi
 2. Seoi Otoshi
 3. Yama Arashi
 4. Osoto Otoshi
 5. Daki Wakare
 6. Hikikomi Gaeshi
 7. Tawara Gaeshi
 8. Uchi Makikomi
 9. Morote Gari
 10. Kuchiki Taoshi
 11. Kibisu Gaeshi
 12. Uchi Mata Sukashi
 13. Daki Age
 14. Tsubame Gaeshi
 15. Kouchi Gaeshi
 16. Ouchi Gaeshi
 17. Osoto Gaeshi
 18. Harai Goshi Gaeshi
 19. Uchi Mata Gaeshi
 20. Hane Goshi Gaeshi
 21. Kani Basami
 22. Osoto Makikomi
 23. Kawazu Gake
 24. Harai Makikomi
 25. Uchi Mata Makikomi
 26. Sode Tsurikomi Goshi
 27. Ippon Seoinage